Pengertian Himpunan, Macam-macam Himpunan dan Contohnya Lengkap

Posted on

Pengertian Himpunan, Macam-macam Himpunan dan Contohnya Lengkap

Pengertian Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda/ obyek yang anggotanya bisa didefinisikan atau ditentukan secara jelas. Jadi, objek himpunan harus dapat didefinisikan secara jelas sehingga bisa dibedakan antara objek yang termuat atau yang tidak termuat dalam sebuah himpunan.

Contoh – contoh Himpunan

Supaya lebih jelas memahami apa yang dimaksud dengan himpunan, silahkan langsung simak contoh contoh dibawah ini.

 1. a) Kumpulan pria ganteng
 2. b) Kumpulan orang yang bijaksana
 3. c) Kumpulan pulpen, buku, penggaris, pensil, penghapus
 4. d) Kumpulan duku, pisang, salak, durian, jeruk, rambutan

Penjelasan contoh masalah himpunan:

Pada contoh (a) yakni kumpulan pria ganteng; pengertian dari pria ganteng memang relatif & tidak bisa didefinisikan secara jelas. Untuk kasus (b) sifat bijaksana merupakan hal yang tak bisa didefinisikan secara jelas sebab setiap orang mempunyai penilaian yang  tidak sama (relatif).

Kesimpulan:

Jadi, bisa disimpulkan jika contoh a dan b bukan termasuk himpunan dikarenakan anggotanya tidak bisa didefinisikan secara jelas.

Sementara pada contoh kasus c, adalah kumpulan dari alat tulis, sementara contoh d ialah kumpulan buah buahan.  Jadi, contoh c dan d termasuk himpunan sebab anggotanya bisa didefinisikan secara jelas. Yakni (c) himpunan dari alat tulis kemudian kasus (d) adalah himpunan buah-buahan.

Cara Menyatakan Suatu Himpunan

Dalam menyatakan sebuah himpunan terutama dalam ilmu matematika, bisa dinyatakan kedalam beberapa cara seperti:

1. Menyatakan himpunan menggunakan kata-kata/ menyebut syarat-syaratnya

Misalnya;

– A = { bilangan prima lebih dari 20 }

– B = { bilangan asli dari 7 hingga 25 }

2. Yang kedua menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan/ mendaftar anggota-anggotanya.

Hal ini dilakukan dengan cara anggota himpunan tersebut akan dituliskan dalam kurung kurawal. Kemudian anggota satu dengan lainnya dipisahkan oleh tanda koma.

Misalnya;

– A = { salak, jeruk, jambu, mangga, semangka } ( himpunan yang memiliki anggota sedikit/ terbatas).

– B = { Medan, Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Bengkulu, ….., Makasar } (berlaku pada himpunan yang anggotanya lebih banyak namun terbatas).

– C = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, ….. } (untuk himpunan dengan jumlah anggota banyak namun tidak terbatas).

3. Menyatakan sebuah himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunan

Untuk cara ini, kamu harus mengikuti aturan berikut:

 1. a) Benda/ objeknya dilambangkan dalam sebuah peubah yakni (a, b, c, …., z).
 2. b) Menulis syarat keanggotaannya berada dibelakang tanda ‘I’.

Misalnya;

– A = { z 2 z < 11, z bilangan prima }

Dibaca: himpunan setiap z sedemikian hingga z ialah kurang dari 11 dan z ialah bilangan prima.

– B = { (a,b) I b + a = 7, a dan b bilangan cacah }

Dibaca: himpunan dari pasangan a dan juga b sedemikian hingga b ditambah a sama dengan 7 sedangkan a dan b merupakan bilangan cacah.

4. Menyatakan himpunan menggunakan diagram Venn

Lihatlah gambar diagram Venn berikut ini!

Menyatakan himpunan dengan diagram Venn

Diagram tersebut memberi gambaran jika;

A = { 1, 2, 3, 4, 5 }

Gambar: A = { Macan, Jerapah, Zebra, dan Gajah }

Macam-macam himpunan

Ada banyak sekali macam macam himpunan yang harus perlua anda ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:

 1. Himpunan bilangan asli : A = { 1, 2, 3, 4, 5, … }
 2. Himpunan bilangan cacah : C = { 0, 1, 2, 3, 4, …. }
 3. Himpunan bilangan prima : P = { 2, 3, 5, 7, 11, …. }
 4. Himpunan bilangan genap : G = { 0, 2, 4, 6, 8, 10, …. }
 5. Himpunan bilangan ganjil : G = { 1, 3, 5, 7, 9, …. }
 6. Himpunan bilangan komposit (tersusun) : T = { 4, 6, 8, 9, 10, 12, …. }
 7. Himpunan tak hingga : A = { 1, 3, 5, 7, ….. }, (n)A = ∞ (jumlah anggota himpunan A adalah tak terhingga)
 8. Himpunan berhingga : B = { 1, 3, 5, 7 }, (n)A = 4 (jumlah anggota himpunan B adalah sebanyak 4)
 9. Himpunan kosong : K = { himpunan bilangan prima antara 7 dan 9 }, K = { } (jumlah anggota himpunan K adalah tidak ada atau kosong)
 10. Himpunan bagian : A = {2, 3, 5 } dan B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
  Semua anggota himpuna A adalah merupakan anggota himpunan B. Sehingga dapat dikatakan bahwa; A bagian dari B, ditulis A c B atau B memuat A ditulis B ﬤ A
 11. Himpunan semesta
  Bila A = { 2, 4, 6, 8, 10 }, maka beberpa himpunan semesta pembicaraan yang mungkin untuk A adalah;
  S = { bilangan asli }
  S = { bilangan cacah }
  S = { bilangan kelipatan 2 }

Itulah pembahasan tentang Pengertian Himpunan, Macam-macam Himpunan dan Contohnya yang bisa kamu jadikan bahan untuk ujian. Selamat belajar.

Baca Juga :